Er zijn regels bij de stichting hoe je op te stellen, hoe je te gedragen, wat wel en wat niet te zeggen. Het gaat verder om de karaktervorming. Door het aankweken van zelfvertrouwen, wilskracht, doorzettingsvermogen, aandacht en zelfbeheersing en, het belangrijkste, het leren betrachten van geduld, respect en waardering, voor jezelf en voor elkaar.
Wij vragen je daarom de volgende regels na te leven:

§ Men zal zich niet bezighouden met criminele activiteiten en discriminatie. Het gebruiken van alcohol en/of drugs is ten strengste verboden.

§ Groet bij het betreden van kwoon de leraar en de andere beoefenaars

§ Trek je schoenen direct bij binnenkomst uit. Niet alleen om de sporthygiëne, maar het drukt ook respect uit naar de Kwoon.

§ Leer de gebruikte Thaise termen zo snel mogelijk kennen. In de Kwoon mag alleen Nederlands.

§ Zorg dat je uiterlijk 10 minuten voor het begin van de les aanwezig bent. Zorg voor een schoon lichaam. Hou je nagels kort en schoon. Ga voor de training naar de wc. Zet je mobiele telefoon uit.

§ Zorg dat je sporttenue, in order is en je prajet {graduatie} en beschermers bij je hebt. Scheenbeschermers, vuistbeschermers, kruis-, borst- en gebitsbeschermers zijn aanbevolen (bij het sparren).

§ Iedereen helpt mee om de Kwoon voor en na de training op te ruimen. Berg de gebruikte materialen op de juiste plek op. Gooi je rommel in een afvalbak. Laat de kleedkamer, douche en toilet schoon en op orde achter.

§ Om blessures of verwondingen te voorkomen doe je sierraden zoals oorbellen, ringen, kettingen en piercings af. Een ring of oorbel die niet af gaat moet je afplakken. Doe lang haar in een staart.

§ Consumpties, zoals eten, drinken en snoep zijn in de Kwoon niet toegestaan. Kauw dus geen kauwgom tijdens de training. Roken is nergens toegestaan.

§ Draag je stichting tenue met gepaste trots en op de juiste manier. Manier, voordat je de Kwoon binnenkomt. Hou je tenue altijd schoon, heel en gestreken. Wedstrijdvechters en demonstratie leden worden geacht daarnaast ook het sportschool embleem van de stichting zorgvuldig te dragen. Je prajet heeft de kleur die hoort bij de graad waar je recht op hebt.

§ Bedenk dat de lessen voor wekelijkse training betrekkelijk kort zijn. Muay Thai/ Muay boran leer je door te dóén. Benut daarom vanaf de eerste tel, iedere minuut van de training om praktisch te oefenen en beperkt onderling praten tot een minimum. Er wordt zoveel mogelijk stilte in acht genomen. Dus vooral niet door elkaar heen rennen of luidruchtig schreeuwen. Regelmatig wordt tussendoor de gelegenheid gegeven om vragen te stellen. Wacht daarop.

§ Volg de aanwijzingen van de leraar of de assistent zonder tegenspraak op. Oefen alleen de aangeboden leerstof. Dus niet zomaar iets anders doen of op eigen houtje andere technieken toepassen. Ongecontroleerde experimenten kunnen in het. Muay Thai/ muay boran tot nare blessures leiden. Hou het veilig.

§ Nadat de les is begonnen, verlaat niemand meer de Kwoon zonder dat eerst te vragen. Als je te laat bent, loop dan niet zomaar de les binnen. Groet, zoals normaal, bij het binnenkomen van de Kwoon. Ga links naast de ingang op je knieën zitten en wacht tot de leraar een teken geeft dat je mee kunt doen.

§ Train met een positieve instelling, train met enthousiasme en plezier. Let goed op tijdens de les. Bij uitleg door de leraar of assistent blijf je rechtop staan en luister je aandachtig.

§ Train oprecht. Als je technieken te veel inhoudt, afkort of expres mist doe je alsof je aan Muay Thai/ muay boran doet. Hiermee hou je jezelf en je partner voor de gek. Oefen met zoveel mogelijk verschillende partners. Laat niet al je vorderingen van de les afhangen, maar oefen ook thuis.

§ De stichting verwacht dat je je gedraagt op een manier die veilig, hoffelijk en respectvol is. Wat de stichting niet wil is disrespect. Disrespect is het herhaaldelijk en bewust vertonen van ongewenst gedrag. Dit bestaat uit een ongeïnteresseerde of onbeleefde houding; onsportief gedrag (bijvoorbeeld door het opzettelijk blesseren van anderen); iemand anders zijn spullen kapotmaken of stelen; ongepaste uitspraken, commentaar of geluiden over een oefening of uitleg door de leraar.

§ Het is niet toegestaan huisdieren van welke aard dan ook mee te nemen de kwoon in alleen hulp geleide dieren zijn toegestaan.

 

Stichting lekker bewegen gezond en fit